"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul Toplantıları Yapıldı

TÜSTAV Mütevelli Heyeti 2016 yılı 2. Olağan Toplantısı  ve yürürlükte bulunan Nisan/2012 tescil tarihli yeni Vakıf Tadil Senedinden sonraki 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/Kasım/2016 Pazar günü M.M.O. İstanbul Şubesi Taksim Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Mütevelli Heyeti Toplantısı Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan tarafından saat 10.30’da açıldı. Bu toplantı ile MH’nin görev süresinin sona ermiş olacağını, öğleden sonra yapılacak Vakıf Genel Kurulu’nda yeni MH üyelerinin seçileceğini belirterek, iki yıl boyunca toplantılara ve faaliyetlere katılarak Vakfımıza katkıda bulunan MH üyelerine ve kısıtlı olanaklarla Vakıf faaliyetini aksatmadan yürüten YK üyelerine teşekkür etti. Gündem okundu, gündeme ilişkin öneri olup olmadığını soruldu. Değişiklik önerisi gelmedi.

Gündem metni oylandı, oybirliği ile kabul edildi ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin 2. maddesinde Yönetim Kurulu faaliyeti konusunda sunum yapmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri Erden Akbulut söz aldı.

  • Toplantıdan önce Genel Kurul’a sunulacak olan faaliyet raporunun MH üyelerinin e-posta adreslerine gönderilmiş olduğunu ve bu raporu gündemin sonraki maddesinde görüşeceğimizi, ayrıca bir rapor sunulmasına gerek kalmadığını belirtti.
  • Vakıf faaliyetinin artık rutine bindiğini, tasnif edilmiş olan arşivlerimizin dijital ortama aktarılması işlerinin Feridun Gürgöz, Mehmet Üner ve Almanya’da Tarık Özen arkadaşlarımız tarafından sürdürüldüğünü açıkladı.
  • TÜSTAV/DİSK Arşiv Fonundan dijital ortama aktarılan kimi belgelerin DİSK’in 50. Kuruluş yıldönümü çalışmaları çerçevesinde kullanılmak üzere DİSK Araştırma Müdürlüğüne verildiğini açıkladı.
  • Y.K. ile birlikte Vakfımızın Araştırma ve Arşiv Sorumlusu üyemiz Yard. Doç. Dr. Erol Ülker arkadaşımızın girişimi ile Vakfımızın, Uluslararası Emek Tarihi Enstitüleri Birliği’nin (IALHI) Eylül/2016’da yapılan konferansında üyeliğe kabul edildiğini ve TÜSTAV’ın kuruluşunun 25. yılında, IALHI’nin  Eylül/2017’de yapılacak konferansına Türkiye’den katılacak ilk üye olacağını açıkladı. DİSK ve Tarih Vakfı ile birlikte iki yılda bir düzenlenen emek tarihi konferanslarının üçüncüsünü 2017 yılı son baharında DİSK’in 50. Kuruluş Yıldönümü de dikkate alınarak düzenleneceğini duyurdu.

31/Ekim/2016 itibariyle mali durumu içeren Mali Raporlar Vakıf YK Saymanı Adnan Sel tarafından okundu ve mali duruma ilişkin bilgi verildi.  Bu çerçevede 2017’de tahmini bütçesini sundu.

Denetim Kurulu Üyesi Ali Galip Durşen söz aldı; bilanço dönemi sona ermediğinden bilanço denetimi yapılmadığını ancak YK faaliyet dönemi sona erdiği için yapılan denetimde ibraya engel bir durum tespit edilmediği açıklandı.

Raporların görüşülmesinin ardından Yönetim Kurulu faaliyeti ve 30/Ekim/2016 yılı mali hesapları yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildi ve 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi.

Üyelik Başvuruları YK kararı ile MH gündemine sunulan 1) M. Sedat Ünal ve 2) M. Zeki Görgin’in Vakıf üyelik talepleri yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Genel Kurula M.H. adına sunulacak raporun görüşülmesine geçildi. Rapor Vakıf Başkan Vekili Zafer Aydın tarafından okundu. Raporun mevcut haliyle Genel Kurul’a sunulması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

gk_02

Aynı gün yapılan 3. Olağan Genel Kurul, Vakıf Başkanı Fahrettin Ozan tarafından açıldı. Vakıf Başkanı, TÜSTAV’ın siyasi ve sosyal tarih üzerinde çalışan bir arşiv kurumu olduğunu ve arşivlerimizin bir dönem tarihine, 20. y.y. Türkiye işçi ve sol hareketi, emek hareketi tarihine ilişkin olduğunu, bunun aynı zamanda bir barış ve dayanışma hareketleri tarihi olduğunu söyledi. Bugün insanlığın ütopyasını yitirdiği bir zamanda yaşadığımız kanaatini belirterek, dün (25/Kasım/2016 Cumartesi) aramızdan ayrıldığını öğrendiğimiz, gençliğimizin devrimci idollerinden, ütopyamızı besleyen kahramanlarından, Küba Devriminin önderi Fidel Castro’nun anısı ve mücadelesi önünde saygı ile eğildiğini belirterek Küba halkına ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Ülkemizde de Aralık/2014’de yapılan son Genel Kurul’dan bugüne önemli siyasal gelişmeler yaşandığını, Vakfımızın kurumsal amaçlarını sağlıklı ve objektif bir şekilde sürdürebilmesi bakımından güncel politikaya kurumsal olarak müdahil olmama ilkesine bağlı kalındığını açıkladı. Ancak özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal koşullarında hukuk güvenliğinin yitirildiğini belirtmek isterim dedi. Bu kapsamda Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon sonucu tutuklanan gazeteci ve yöneticiler arasında Vakfımız üyesi Av. Bülent Utku’nun da bulunduğunu, kendisinin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını dilediğimizi; aynı şekilde üniversitedeki görevlerinden alınan akademisyen Vakıf üyelerimiz Savaş Karabulut ve Hakan Koçak’a da buradan destek ve dayanışma duygularımızı ilettiğimizi söyledi. Fidel Castro ve yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı anmak üzere Genel Kurul üyelerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Verilen önergenin oylanmasıyla toplantı divanına Fahrettin Ozan,  Zafer Aydın ve Ali Galip Durşen oybirliği ile seçildiler. Divanın kendi arasında yaptığı görev dağılımına göre Fahrettin Ozan Divan Başkanı olarak Genel Kurula gösterdikleri güven için teşekkür etti. Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

MH tarafından Genel Kurul’a sunulmasına karar verilen “Faaliyet Raporu” A. Galip Durşen ve Zafer Aydın tarafından okundu. Raporda Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl boyunca yürütülen arşiv ve yayın faaliyetleri ile etkinlikler ve idari teknik işler hakkında ve mali duruma ilişkin bilgiler verildiği görüldü.

Seçim maddesiyle ilgili olarak Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu üyeliği için adaylık başvurusu yapanların isimleri okundu. Yapılan oylamayla 69 kişilik yeni MH ve 3 kişilik yeni Denetim Kurulu seçildi. Gündemin tamamlanmasıyla toplantı Divan Başkanı tarafından kapandı.

Yeni Mütevelli Heyeti İçin Tıklayınız

Yeni Denetim Kurulu İçin Tıklayınız

gk_03