"Enter"a basıp içeriğe geçin

“TKGB Yayınları (1920-1925)” Yayınlandı

tkgb

TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLER BİRLİĞİ YAYINLARI

(1920-1925)

Emel Seyhan Atasoy – Meral Bayülgen

Sosyal Tarih Yayınları Belge Araştırma Dizisi: 24
Birinci Basım: Haziran 2015 ISBN: 978-605-4513-22-2
430 sayfa 30 TL

TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLER BİRLİĞİ YAYINLARI (1920-1925),  TÜSTAV Komintern Arşivi’nde bulunan Türkiye Komünist Gençler Birliği’ne ait yayınların derlemesinden oluşmaktadır. Banu İşlet, Emel Seyhan Atasoy, Meral Bayülgen ve Cemile Moralıoğlu Kesim’den oluşan TÜSTAV Osmanlıca Çalışma Grubu bu fondaki Eski Türkçe belgelerin transliterasyonu üzerinde yaklaşık 2 yıl emek harcadı. Kitapta yer alan Gençler Dünyası veZincirbent Gençlik Sayı 1 TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yoktur. Bilindiği gibi Sosyal Tarih Yayınları Mart 2014’te de Türkiye Komünist Gençler Birliği 1920-1935 adlı yayınla TKGB teşkitât belgeleri ve faaliyetlerini okurlarına sunmuştu. Böylece TÜSTAV Komintern Arşivi’ndeki CD 36 Klasör 1_2 ve 2_2, RGASPI [Rusya Devlet Siyasi Sosyal Tarih Arşivi] fon 533, opis 10 belgeleri araştırmacılar bakımından daha kolay kullanılabilir hale geldi.

Türkiye’de Sol Akımlar kitabında Mete Tunçay Türkiye Komünist Gençler Birliği ile ilgili bilgi verirken

1 Kerim Sadi’den hareketle Şark Halkları Kurultayı sırasında Bakû’da bir de “Şark Gençlerinin Kongresi” toplandığına ve bundan sonra, herhalde TKP 1. Kongresince seçilen “TKGB Teşkilât Bürosu”nun 1920 Kasımı’nda Bakû’da Gençler Dünyası diye bir dergi çıkardığına;

2 S. Velikov’dan Dr. Şefik Hüsnü Değmer (Mazhar takma adıyla) 1922’de Bulgaristan KP Kongresi’nde kardeş parti temsilcisi olarak Sofya’ya giderken, onun yanı sıra TKGB temsilcisi “İsmail Hakkı”nın da BKGB toplantısına katıldığına;

3 Komintern’in 4. Kongresinde, THİF adına TBMM Hükûmetine karşı yayımlanan protesto bildirisinin altındaki imzalardan birinin de “Türkiye Komünist Gençler İttifakı İhzarî Bürosu’ndan Nedim” (Vedat N. Tör) olduğuna;

4 F. Tevetoğlu’dan İstanbul Valiliği’nin Dahiliye Vekâletine 26 Mayıs 1923 tarihli yazısına göre: TKGB Askerî Tıbbiye ve Sanayi talebeleriyle aydın işçiler arasında örgütlenmiştir. Örgütün genel sekreteri [Ali] Cevdet, [yönetim kurulu] üyeleri Hasan Âli, Galip, Vasıf ve Sâmih beylerdir [+ Hikmet Kıvılcımlı, M.T.] bilgisine;

5 TKGB için ayrıca Şişmanov raporuna bakılmasına;

6 Moskova’daki Merkezî Devrim Müzesi’nde [bugünkü Rusya Tarihi Müzesi] TKGB ile ilgili beş belge bulunduğuna

işaret etmektedir.