"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV – TİP ARŞİV FONU

tip_logolar

TÜSTAV/TİP arşiv fonu yapılan bağışlarla oluşturuldu. Tasnif edilerek araştırmacıların kullanımına açılmış olan Behice Boran, Nihat Sargın, İnci İşbulur, Kemal Sülker, Nebil Varuy, Alev Ateş arşiv fonlarının yanı sıra, tasnif edilmekte olan Uğur Cankoçak arşiv fonu ile birlikte Türkiye İşçi Partisi ile ilgili çalışmalarda çok önemli bir kaynak haline gelmiştir.

TİP’in parlamento çalışmaları ise TÜSTAV Yayınları’ndan TİP Parlamentoda adıyla 5 cilt olarak yayınlanmış ve TİP’in parlamentoya girişinin 40. yılı sempozyumuyla tamamlanmıştır.

 

BEHİCE BORAN ARŞİV FONUkatalog-1

Behice Boran arşiv fonu, Osman Sakalsız tarafından günümüze kadar korunarak TÜSTAV’a bağışlandı. Bu arşiv fonu;

 • 1961-1971 dönemi Türkiye İşçi Partisi (TİP) çalışmaları
 • 1975-1981 dönemi TİP yurtiçi çalışmaları
 • 1981-1987 arası politik göç ve yurtdışındaki faaliyetler. Diğer partiler ile ilişkiler. TİP, TKP, TSİP ile birleşme görüşmeleri

belgelerini içermektedir.

NİHAT SARGIN ARŞİV FONUkatalog-1

Nihat Sargın arşiv fonu, 1965-1991 dönemini kapsamaktadır. Bu arşiv fonu:

 • 1975 öncesi dönemdeki Türkiye İşçi Partisi (TİP),
 • 1981-1987 arası politik ve ekonomik göç, Türkiye’nin durumuyla ve sendikalarla ilgili Türkçe ve farklı dillerde dokümantasyon,
 • 12 Eylül sonrası TİP’nin yurtdışı faaliyetleri,
 • TİP-Türkiye Komünist Partisi (TKP) birleşmesi çalışmaları,
 • Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) yurtdışında kuruluş dönemi,
 • TBKP Türkiye’de legal olarak kurulduktan sonraki dönem,
 • TBKP’nin iç tartışmaları,
 • Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Sosyalistlerin Birlik Partisi (SBP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) dokümantasyonu,
 • Değişik alan ve durumlarda elde edilmiş dokümantasyon.

içermektedir.

NEBİL VARUY ARŞİV FONUkatalog-1

Nebil Varuy arşiv fonu, TİP yöneticisi ve avukat olan Nebil Varuy’un ağırlığı 1961-1971 dönemi olmakla birlikte 1942-2002 arası belge ve basılı malzemelerinden oluşmaktadır. Bu fon;

 • 1961-1971 dönemi Türkiye İşçi Partisi (TİP)
 • 1971-1974 dönemi Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) davası tustav_dosyaları (Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Cihan Alptekin, Kadir Manga, Ömer Ayna vb. gibi örgütün önemli isimlerinin de yer aldığı, Savunma, İfade, Gerekçeli Karar, vb.)
 • 1971-1974 dönemi Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) davası tustav_dosyaları (Mahir Çayan, Münir Ramazan Aktolga, Yusuf Küpeli, Ulaş Bardakçı, Hüseyin Cevahir, Ziya Yılmaz, Ertuğrul Kürkçü vb. gibi örgütün önemli isimlerinin de yer aldığı, Savunma, İfade, Gerekçeli Karar, vb.)
 • 1972-1978 dönemi Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/M-L) örgütün silahlı kanadı Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) davası tustav_dosyaları (İbrahim Kaypakkaya, Ali Taşyapan, Ali Mercan, Haydar Polat, Hasan Gülmez vb. örgütün önemli isimlerinin de yer aldığı, Savunma, İfade, Gerekçeli Karar, vb.)
 • 1960-1963 dönemi Türkiye Maden-İş Sendikası ve KAVEL grevi ile ilgili belge ve kupür.

içermektedir.

KEMAL SÜLKER ARŞİV FONUkatalog-1

1940’lı yıllardan itibaren işçi-sendika hareketi gazeteciliği, Türk-İş, TİP ve DİSK yöneticiliği yapmış olan Kemal Sülker, sağlığında, belge ve basılı malzemelerinin bir bölümünü Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE)’ne bağışlamıştır. 1 Aralık 1995’te, ölümünün ardından, kendisine ait belge ve basılı malzemelerin diğer bölümü kızı Tanzer Okur-Yılmaz tarafından TÜSTAV’a bağışlanarak Kemal Sülker arşiv fonu oluşturulmuştur. 1940-1995 tarihleri arası geniş bir dönemi kapsamakla birlikte 1960-1975 dönemi belgeleri ağırlıklıdır. Bu fon:

 • 1940-1960 dönemi İşçi Postası gazetesi yazıları, sendika tüzük ve çalışma raporları
 • 1952-1964 dönemi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruluş ve kuruluş sonrası
 • 1961-1967 dönemi Türkiye İşçi Partisi (TİP) kuruluş ve kuruluş sonrası
 • 1967-1975 dönemi Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) kuruluş, kuruluş sonrası (Genel Sekreterlik)
 • 1976 ve sonrası Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) [yöneticilik] ve çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı dönemi

belgelerini içermektedir.

Internet üzerinden ulaşılabilen USTE’deki arşiv fonuyla birlikte değerlendirilmelidir.

İNCİ İŞBULUR ARŞİV FONUkatalog-1

İnci İşbulur arşiv fonu, 1950-2000 arası dönemi kapsamaktadır. Bu fon:

 • 1950-1982 arası Barış Derneği Davası,
 • TİP Ege Bölgesi belgeleri
 • 1975-1980 dönemi Türkiye İşçi Partisi (TİP) dava tustav_dosyaları
 • 1987 sonrası TBKP’nin yasal olarak kurulma süreci
 • TBKP Türkiye’de legal olarak kurulduktan sonraki dönem,
 • TBKP İç tartışmaları

belgelerini içermektedir.

ALEV ATEŞ ARŞİV FONUkatalog-1

1960’lı yıllarda, öğrencilik döneminde, TİP saflarında siyasi mücadeleye başlayan, ardından sendikal mücadeleye katılan ve 12 Mart ertesinde Cenan Bıçakçı ile Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası’nın (ASİS) gelişmesine katkıda bulunarak 1979 yılında Genel Başkanlığını üstlenen Alev Ateş, 12 Eylül ertesinde gözaltına alınarak uzun süre işkence gördükten sonra tutuklu olarak yargılanmıştır. TÜSTAV’a şahsi arşiv fonunu bağışlayan ilk kişidir.

1962-1999 tarihlerini kapsayan bu arşiv fonu;

1- 1962-1970 Türkiye İşçi Partisi (TİP) çalışmalarını

2- 1970 yılı 15-16 Haziran direnişi ve Sıkıyönetim dönemi belgelerini

3- 1974-1997 Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası (ASİS) çalışmaları, 1980 sonrası sıkıyönetim belgelerini (dava tustav_dosyaları vs.), Kayyımlık dönemi belgelerini

4- ASİS’in yeniden faaliyete başlaması sonrası çalışmalarına ait belgeleri

içermektedir.

AYATA BEĞENSEL ARŞİV FONUkatalog-1

Ayata Beğensel arşiv fonu’nda, 1963-1969 döneminde TİP, 1973-1977 döneminde Sosyalist Parti, 1977-1980 döneminde Sosyalist Devrim Partisi, 1992-1995 döneminde Sosyalist Devrim Partisi çalışmalarını içeren belgeler ile Gıda-İş Sendikası’nın kimi belgeleri yer almaktadır.

1927 doğumlu olan, 2017’de aramızdan ayrılan avukat Ayata Beğensel, Türkiye İşçi Partisi’nde Kırklareli İl Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 70’li yıllarda Mehmet Ali Aybar’ın genel başkanlığını yaptığı Sosyalist Parti ve Sosyalist Devrim Partisi’nde merkez yöneticiliği yaptı. 12 Eylül’de kapatılan partilere yeniden faaliyet imkanı tanıyan kanunun çıkışından sonra tekrar kurulan Sosyalist Devrim Partisi’nde yer alan Ayata Beğensel, uzun yıllar DİSK üyesi Gıda-İş Sendikası’nın avukatlığını da üstlenmişti.