"Enter"a basıp içeriğe geçin

TÜSTAV – TBKP ARŞİV FONU

TBKP arşiv fonu, Türkiye İşçi Partisi ile Türkiye Komünist Partisi’nin birleşmesiyle oluştuğu Ekim 2007’de Behice katalog-1Boran ile Haydar Kutlu’nun (Nabi Yağcı) Brüksel’de yaptıkları Basın Toplantısı’yla açıklanan Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin, Haziran 1990’da Türkiye’de yasal olarak kurulmasına kadar geçen süreçteki ve yasal kuruluş ertesindeki belgelerden oluşmaktadır.

Belge esaslı tasnif edilmiş bu arşiv fonu, gerek TKP arşiv fonundaki Duisburg, Veysi Sarısözen, Ahmet Kardam ve Komünist Birlik arşiv fonları ile, gerekse TİP arşiv fonundaki Behice Boran, Nihat Sargın, İnci İşbulur arşiv fonları ile birlikte değerlendirilmelidir.

KUTLU-SARGIN DAVASI KATALOĞUkatalog-1

Kutlu-Sargın Davası Katalogu, TBKP yurtiçi faaliyetinde önemli bir yer tutan dava sürecine ilişkin belgeleri içermektedir..

 

TBKP YAYINLAR-MAKALELER KATALOĞUkatalog-1

TBKP Yayın Arşivi Katalogu, TBKP’nin ülke içindeki yasal yayınları Adımlar, Dünyaya Bakış ve Yeni Açılım dergilerinin yayın kurulu faaliyetine ilişkin belgeleri içermektedir..

 

BASINDA TBKP KATALOĞUkatalog-1

Nihat Sargın’ın titiz çalışmasıyla hazırlanan, dökümü Kemal Işıktaş tarafından çıkarılan Basında TBKP koleksiyonu, 1987-1992 arası Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP)’nin kuruluşundan kapanmasına kadar geçen süreci izleyebileceğimiz 25 Ciltlik bir gri yayın (kupür, bildiri vs.) çalışmasıdır. TBKP üzerine çalışma yapacaklar için TBKP Arşiv Fonu ile birlikte zengin bir malzeme sunmaktadır.