"Enter"a basıp içeriğe geçin

Test

10 Eylül
1989
10 Eylül dergisi, Komünist Birlik çevresi tarafından 7-8 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğünü Ali Saim Tekin yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Adımlar
1943
Adımlar dergisi, aylık fikir ve kültür dergisi olarak 12 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve Neşriyat Müdürü Behice Sadık Boran’dır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Adımlar
1989
Adımlar siyasi haber ve yorum dergisi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Kuruluş Kongresi’nden sonra Merkez Komitesi kararı ile 1 Ocak 1989 tarihinde 15 günlük olarak yayına başlamıştır.  TBKP 1. Büyük Kongresi’nde alınan karar uyarınca yayımına 10 Şubat 1991’da son verilmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Ant
1967
Ant dergisi, 1967 yılında Yaşar Kemal, Doğan Özgüden ve Fethi Naci tarafından kurulmuş, önceleri haftalık sonra aylık olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Atılım
1974
Atılım, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi organı olarak 1974 tarihinde yayına başlamıştır.  Nihat Sargın ile Nabi Yağcı’nın Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni (TBKP) Türkiye’de yasal olarak kurmak üzere ülkeye dönmelerinin ardından Kasım 1987’de yayınına son verilmiştir

Arşiv için TIKLAYINIZ


Aydınlık
1921
Aydınlık, Şefik Hüsnü Deymer öncülüğünde işgal ve cumhuriyetin kuruluş dönemlerinde yayınlanmıştır. Arşivimizde dijital olarak 1924 yılında yayınlanan fevkalade amele ve fevkalade gençlik nüshaları bulunmaktadır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Aydınlık
1968
Aydınlık dergisi, 1968’de yayına başlamıştır. Kurucular adına sahipliğini, Münir Aktolga, Gün Zileli, Cengiz Çandar, Atıl Ant ve Ömer Özerturgut; Yazı İşleri Müdürlüğünü Vahap Erdoğdu yapmıştır. Ocak 1970’te 15. sayıdan itibaren dergi ikiye bölünmüştür. Her iki derginin de yayınına 1971’de son verilmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış
1950
Barış, Türkiye Komünist Partisi (TKP) yöneticileri tarafından yayınlanan “Nuhun Gemisi” dergisinin devamı olarak çıkarılmıştır. Nisan-Ağustos 1950 tarihleri arasında 15 günde bir olarak, 8 sayı yayınlanmıştır. Sahibi ve fiilen yöneticiliğini, Rifat Pelvan yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış Dünyası
1962
Barış Dünyası dergisi, 1962 yılında Ahmet Hamdi Başar tarafından yayınlanan ekonomi ve siyaset dergisidir. Daha önce 1944 yılında 21 sayı, 1962’den 1971’e dek ise 110 sayı çıkmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış ve Özgürlük
1976
Barış ve Özgürlük bülteni, 1976 yılında Avrupa Barış ve Özgürlük Komitesi (ABÖK) bülteni olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış ve Sosyalizm Sorunları 

Barış ve Sosyalizm Sorunları dergisi, 32 dilde yayınlanan dünya işçi sınıfı partilerinin aylık teori ve enformasyon dergisinin Türkiye nüshasıdır. Dergi aynı tarihlerde yurt
dışında Yeni Çağ adıyla yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Barış Yolu
1951

Nâzım Hikmet’in yurtdışına çıkmasının ardından yayımlanmaya başlayan BARIŞ YOLU dergisi, teksir yoluyla çoğaltılmıştır. Derginin 3. sayısının kapağındaki ve iç sayfalarındaki desenler, Sevim Tarı’ya (Belli) aittir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Başdan 
1948
Başdan, haftalık siyasi dergi olarak Aziz Nesin tarafından kurulmuştur.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Bedel
1984
Bedel, haber bülteni olarak Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi (FEBAG) tarafından yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Birlik
1990
Birlik dergisi, Sosyalistlerin Birlik Partisi Girişimi adına Atilla Aytemur sahipliğinde 1990 yılında yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Birlik

Birlik dergisi, Avrupa Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu yayın organı olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Çağımız

Çağımız dergisi, Stuttgart Türk Toplumcuları yayın organı olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Çark Başak
1976
Çark Başak, Türkiye İşçi Partisi (TİP) merkez yayın organı olarak 1976’da yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


DİSK

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) aylık yayınıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Derleme

Derleme, Münster Türk İşçi Öğrenci Derneği yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Devrimci İşçi

Devrimci İşçi gazetesi, Münih Türk Toplumcuları Ocağı yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Durum
1970
Durum, Türkiye Komünist Partisi (TKP) yayın bürosu tarafından 1970 yılından itibaren TKP Merkez Organı olarak, 15 günlük bülten olarak yayınlanmaya başlamıştır. 1974 Ocak ayından itibaren merkez organ olarak Atılım yayınlanmaya başladıysa da, Durum enformasyon bülteni olarak yayın hayatını sürdürmüştür.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Dünyaya Bakış
1988
Dünyaya Bakış, aylık sosyalist çeviri dergisi olarak 1988 yılında yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emeğin Birliği
1976
Emeğin Birliği, 1976 yılında yayına başlayan siyasi gazete. Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP) çevresince yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emek
1969
Emek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince, 1969 yılında 15 günde bir yayınlanmaya başlamıştır. Sahipliğini Şaban Erik, genel yayın müdürlüğünü Sadun Aren yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Emek
1970
Emek, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince, 1970 yılında aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır. Sahipliğini Şaban Erik, genel yayın müdürlüğünü Nurettin Pirim ve M. Ali Uğur yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


FİDEF Yayınları

Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu (FİDEF) Yayınları arşivinde Federal Almanya Postası, FİDEF dergisi, Turkei Informationen ve FİDEF merkez örgütlerinden haber bültenleri bulunmaktadır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Genç Öncü
1978

Genç Öncü Dergisi, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) gençlik örgütü Genç Öncü tarafından yayınlanmış, 1978-1979 arasında 9 sayı çıktıktan sonra kapatılmıştır. Dergi kapatıldıktan sonra, İzmir merkezli olarak, 1979 Mart ayından itibaren “Faşizme Karşı Genç Öncüler” adıyla yayına devam etmiş ve 9 sayı çıkmıştır. Genç Öncü, son olarak Temmuz 1980’de, “Birlik İçin Genç Öncüler” adıyla 1 sayı yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçek
1950

Gerçek, Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından 1950 yılında haftalık siyasi gazete olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gerçek
1975

Gerçek, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) tarafından yayınlanan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gökkuşağı
1975

Gökkuşağı, 1988 yılında yayına başlayan aylık dergi. Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) çevresince yayınlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Görüşler
1945

Görüşler, Sabiha Sertel ve Mehmet Zekeriya Sertel tarafından, tek parti iktidarına muhalif olan farklı kesimleri tek bir çatı altında toplamak ve demokratik talepleri dile getirmek amacıyla çıkarılmıştır. Tek sayı yayınlanmış ve Tan matbaası baskını nedeniyle yayın hayatına son verilmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gün
1945

Gün, Esat Adil Müstecaplıoğlu tarafından yayınlanan haftalık kültür gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Gün
1985

Gün Dergisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresinin 12 Eylül’den sonra çıkardığı, aylık siyasi haber yorum dergisidir. Dergi Mart 1985’de yayınlanmaya başlamış, TBKP’nin kuruluşuna kadar devam etmiş, 1988 Nisan ayında yayın hayatını noktalayana kadar 38 sayı çıkmıştır.

 

Arşiv için TIKLAYINIZ


Güneşli Dünya
1980

Güneşli Dünya, 15 günlük siyasi gazete. Savaş Yolu gazetesinin kapatılmasının ardından yayına başlamıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Hür
1947

Hür, Mehmet Ali Aybar tarafından yayınlanan haftalık siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Hür Gençlik
1946

Hür Gençlik, İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği’nin (İYTGD – 1946-1951) yayın organıdır. 1949 Ekim’inden başlayarak tutuklanana kadar sahipliğini ve yayın yönetmenliğini Nihat Sargın yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1982

İleri, Türkiye Komünist Partili (TKP) gençlerin 12 Eylül koşullarında yayımladığı illegal gazetedir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İleri
1976

Türkiye Öğrenci Birliği tarafından Batı Berlin Bülteni olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İlerici Yurtsever Gençlik
1976

İlerici Yurtsever Gençlik Dergisi (İYG), Kasım 1975 – Şubat 1980 arasında 15 günde bir olmak üzere 85 sayı yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İlke
1974

İlke, 1974 yılında yayına başlayan aylık inceleme, yorum, belge dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Birliği
1974

İşçi Birliği, 1974 yılında yayına başlayan Frankfurt Türkiyeli İşçileri Birliği’nin yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Birliği
1973

İşçi Birliği, 1973 yılında yayına başlayan Fransa’daki Türkiyeli İşçileri Birliği’nin yayın bültenidir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Bülteni
1973

İşçi Bülteni, Avrupa Türkiyeli Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (TDF) yayını.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Köylü
1969

İşçi Köylü, Aydınlık çevresi tarafından yayınlanan 15 günlük gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Postası
1967

İşçi Postası, Türk Gençliği Kültür Kulübü yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İşçi Yolu
1974

İşçi Yolu, Gelsenkirchen Türk İşçi Derneği  yayın organıdır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


İştirak
1910

İştirak, Hüseyin Hilmi tarafından İstanbul’da yayımlanan sosyalist dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Jîn
1918

Jîn, 1918 yılında İstanbul’da yayınlanmıştır. Derginin ilk 20 sayısını Kürt Teali Cemiyeti’nin kurucularından Müküslü Hamza, son 5 sayısını da Memduh Selim Bey yönetmiştir.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kadınların Sesi
1975

Kadınların Sesi, İlerici Kadınlar Derneği’nin (İKD) kuruluşundan 2 ay sonra Mayıs 1975’te yayın hayatına başlamış ve 5 yıl boyunca düzenli olarak yayınlanmıştır. Sahibi İKD Genel Başkanı Beria Onger olan derginin yazı işleri müdürlüğünü 1-19. sayılarda Zuhal Meriç, 20-21. sayılarda Dora Küçükyalçın, 22. sayıdan 26 Ağustos 1980’de yayınlanan 61. ve son sayısına kadar da Berrin Uyar yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kardaş
1969-70

Kardaş, sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Selma Ashworth’un yaptığı, Londra’da yayınlanan sosyalist dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Katılım
1987

Katılım, ODTÜ Çevresince çıkartılan aylık dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Katkı
1970

Katkı, 1970 yılında Ali Ergin Güran sahipliğinde çıkan aylık dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Katkı
1988

Katkı, A. Cerrahoğlu (Kerim Sadi) ve Ali Ergin Güran’ın yayınladığı siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Kirpi
1965

Kirpi, 1965 yılında yayına başlayan haftalık siyasi mizah gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Liseli Gençlik
1978

Liseli Gençlik, İlerici Liseliler Derneği (İLD) çevresince yayınlanmış aylık dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Marksizm ve Gelecek
1989

Marksizm ve Gelecek, 1989 yılında yayınlanmaya başlayan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


1 Mayıs 73
1973

FILEF, clup der EDA freunde, ESAK, TAD, TÖD, TTO tarafından 1 Mayıs 1973’e çağrı amacıyla Berlin’de çıkarılan ortak yayın.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Nâzım Hikmet
1950

Nâzım Hikmet’in açlık grevine başlamasının ardından Nazım’ın uğradığı haksızlıklarla mücadele için çıkan fikir ve politika dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Nuhun Gemisi
1949

Nuhun Gemisi, 1949 yılında Türkiye Komünist Partisi (TKP) çevresince yayınlanan siyasi mizah dergisi. Dergi, son sayısında okurlarına ‘kapanacağını, yeni bir anlayış ve başka bir adla yayınlanacağını” duyurmuştur. Sonrasında, BARIŞ Dergisi, Nuhun Gemisi’nin devamı olarak yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Öğretmenin Sesi
1975

Öğretmenin Sesi, Türkiyeli Öğretmenler Derneği’nin yayın organı olarak Almanya’da yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Öncü
1976

Öncü, 1976 yılında Genç Sosyalistler Birliği’nin (GSB) merkezi siyasal organı olarak yayınlandı. 9 sayı yayınlanan gazetenin sahipliğini Mehmet Kırlı, sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Ali İhsan Özgür yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Özgürlük Yolu
1975

Özgürlük Yolu, 1975 yılından itibaren Kemal Burkay ve TKSP çevresince yayınlanmış aylık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Parti Gazetesi
1971

Parti Gazetesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. Kongre kararları doğrultusunda 1 Şubat 1971’den itibaren çıkmaya başlayan Türkiye İşçi Partisi yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Partizan
1970

Partizan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Eminönü İlçesi çevresinden çıkan siyasi dergi. Sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Güray Tekin Öz ve Nabi Yağcı yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Proleter
1967

Proleter, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresinden Adana’da çıkan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Proleter İstanbul
1983

Proleter İstanbul, 12 Eylül koşullarında illegal olarak yayınlanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Komitesi yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sanat Emeği
1978

Tam adı Devrimci Savaşımda Sanat Emeği, Barış Pirhasan sahipliğinde ve Turgay Fişekçi yönetiminde yayınlanan aylık sanat ve kültür dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Savaş Yolu
1978

Savaş Yolu, Türkiye Komünist Partisi (TKP) çevresince yayınlanan, sahipliğini Oya Baydar’ın yaptığı haftalık gazete.  Gazetenin ilk yazı işleri müdürü Ali İhsan Özgür henüz gazetenin ilk sayısı yayınlanmadan öldürülmüştür.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sendika
1946

Sendika, Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi (TSEKP) çevresince yayınlanan haftalık siyasi dergi. Sahipliğini ve sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Adil Yağcı ve Mitat Kemal Akkanat yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


SES
1938

Ses dergisi, adını sanat, edebiyat ve sosyoloji kelimelerinin kısaltmasından alır. İlk olarak 1938 yılında Suphi Nuri İleri sahipliğinde sonraları ise SES ve Yeni SES isimleri ile Yusuf Ahıskalı sahipliğinde yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sol Birlik
1985

Sol Birlik, 1985 yılında çıkan  Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP), Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP), Kürdistan Öncü İşçi Partisi (PPKK) ve Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP) ortak yayını.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyal Adalet
1963

Sosyal Adalet, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) çevresinin yayınladığı dergi. Sahipliğini Cemal Hakkı Selek,  yazı kurulu başkanlığını Sadun Aren yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Gençlik
1975

Sosyalist Gençlik, Genç Sosyalistler Birliği yayını olarak 1975 yılında yayına başlamıştır. Sahipliğini Baykal Gürsoy yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Parti
1971

Tam adı Sosyalist Parti için Teori Pratik Birliği, Türkiye İşçi Partisi (TİP) 4. kongresi sonrası çıkmış muhalif yayın. Sahipliğini Çağatay Anadol yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Politika
1994

Sosyalist Politika, Metin Çulhaoğlu öncülüğünde kitap dizisi olarak yayınlanmış süreli yayın.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sosyalist Yol
1975

Sosyalist Yol, Mehmet Ali Aybar öncülüğünde kurulan Sosyalist Parti çevresince çıkarılan aylık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Sömürücüye Yumruk
1967

Sömürücüye Yumruk, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütünce Zonguldak’ta yayınlanan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TBKP Haber Bülteni
1989

Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Haber Bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TDF Haber Bülteni
1974

Avrupa Türkiyeli Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (TDF) Haber Bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tek Cephe
1952

Tam adı; Amerikan Emperyalizmine Karşı Tek Cephe, TKP Çevresince illegal olarak yayınlanan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tek Cephe
1980

Tek Cephe, 12 Eylül sonrasında Federal Almanya’da Demokrasi için Birlik – Avrupa Komitesi (DİB-AK) tarafından çıkarılmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF) Yayınları

Bu arşivde Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası yayınlarından Emek ve Yeni Hayat dergilerinin nüshaları bulunmaktadır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TİP Haberleri
1967

TİP Haberleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından 1967 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan 15 günlük siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TKP Information Bulletin
1984

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesince yayınlanan haber bülteni.

Arşiv için TIKLAYINIZ


TKP’nin Sesi Radyosu Yayınlarından Derlemeler
1974

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yönetiminde yurt dışından yayın yapan TKP’nin Sesi Radyosu’nun yayınlarından derlemeler, yayın programları ve bültenler.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Tüm
1968

Tüm, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince yayınlanan haftalık siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Turkei Heute
1971

Turkei Heute, Türkiye Barış ve Özgürlük Komitesi’nin Almanya’da yayınladığı bülten.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiyede Kurtuluş
1969

Türkiyede Kurtuluş, Türk Toplumcular Ocağı’nın Almanya’da yayınladığı aylık işçi gazetesi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Türkiye Postası
1983

Türkiye Postası, Türkiye Komünist Partisi (TKP) çevresince önce Berlin’de, daha sonra Duisburg’da basılan, tüm Avrupa’daki işçi ve politik göçmenlere yönelik haftalık gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Ürün
1974

Ürün Sosyalist Dergi 1974-1979 yılları arasında 55 sayı yayımlanmıştır. Sahipliğini Ural Ateşer, yazı işleri müdürlüğünü ise Nuri Samyeli (1-6. sayılar), Selçuk Uzun (7-39. sayılar), Ahmet Taştan (40-55. Sayılar) yapmıştır. Ocak 1979’da İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı kararıyla kapatıldı. Kapandıktan sonra düzensiz olarak ve değişik dergi boyutlarında, Önder Sağlam imzasıyla yayınlarına devam etti.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yaprak
1949

Yaprak, 1949-1950 yıllarında Şair Orhan Veli Kanık öncülüğünde çıkmış edebiyat dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yarın
1981

Yarın, 1981 yılından itibaren Sami Alptekin sahipliğinde yayınlanan aylık sanat ve edebiyat dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yarına Doğru
1973

Yarına Doğru, Tahir Abacı’nın sahipliği ve sorumluluğunda çıkan aylık siyaset, kültür ve sanat dergisi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Açılım
1988

Yeni Açılım, 1988 yılında TBKP çevresince yayınlanmaya başlayan aylık siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Çağ
1964

Yeni Çağ, dünya komünist ve işçi partilerinin teori ve enformasyon dergisi Barış ve Sosyalizm Sorunları’nın Türkçesidir. Bu uluslararası dergi birçok ülkede basılmış, pek çok dilde ve farklı isim altında yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1920

Yeni Dünya veya Seyyare-i Yeni Dünya, Çerkes Ethem’in desteği ile kurulan ve başyazarlığını ve sorumlu müdürlüğünü Hakkı Behiç Bayiç’in yaptığı siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1945

Yeni Dünya, Cami Baykurt’un öncülüğünde 5 sayı yayınlanabilmiş siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Dünya
1975

Yeni Dünya, Yusuf Ziya Bahadınlı’nın sahipliği ve genel yönetmenliğinde yayınlanan siyasi gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Gerçek
1967

Yeni Gerçek, aylık fikir ve sanat dergisi olarak yayınlanmıştır. Sahibi Ömür Candaş, yazı işleri müdürü Aydın Hatipoğlu’dur.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Ülke
1977

Yeni Ülke, sahipliğini Vahap Erdoğdu’nun yaptığı üç ayda bir çıkan siyasi dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yeni Yol
1987

Yeni Yol, Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) program tasarısı tartışmaları için yayına başlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komiteleri ortak yayını.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yol ve Amaç
1983

Yol ve Amaç, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi yayın organı.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yön
1961

Yön, 1961’de yayına başlayan ve 27 Mayıs Darbesi sonrası yayınlanan muhalif dergi. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Doğan Avcıoğlu yapmıştır. Yön dergisinin ilk sayısında  aydınların ortak bildirisi yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yurdun Sesi
1963

Yurdun Sesi, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi Dış Bürosu’nun Leipzig’de yapılan 1962 Konferansı kararları doğrultusunda, 1963 yılı başından itibaren, yayınlanmış merkez organıdır. 1970’ten itibaren TKP Merkez Komitesi’nin merkez organı olarak Durum bülteni yayınlanmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yurt ve Dünya
1941

Yurt ve Dünya, İkinci Dünya Savaşı koşullarında çıkarılan aylık dergi. Sahipliği ve yazı işleri müdürlüğünü önce Behice Boran, sonraları Pertev Naili Boratav ve Adnan Cemgil yapmıştır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yurt ve Dünya
1977

Yurt ve Dünya, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresince yayınlanan ve sahipliğini Behice Boran’ın yaptığı dergi.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Yürüyüş
1975

Yürüyüş, Türkiye İşçi Partisi (TİP) çevresi tarafından 1975-1980 yıllarında 274 sayı yayınlanmıştır. Derginin sahipliğini Nihat Sargın yapmıştır. Değişik dönemlerde Taner Tuncel, Zeki Kılıç, Umur Coşkun, Metin Çulhaoğlu, Mehmet Aközer, Osman Sakalsız, Neşet Kocabıyıkoğlu, İlhan Nevşehirli dergi yönetiminde görev yapmışlardır.

Arşiv için TIKLAYINIZ


Zincirli Hürriyet
1947

Zincirli Hürriyet, Mehmet Ali Aybar öncülüğünde Hür gazetesinin kapatılmasının ardından önce İzmir’de, daha sonra İstanbul’da yayınlanan gazete.

Arşiv için TIKLAYINIZ