"Enter"a basıp içeriğe geçin

İNSANİYET KÜTÜPHANESİ

PDF Dosyaları

(Aşağıda “İnsaniyet Kütüphanesi ” listesi bulunmaktadır. Ancak, sayfamızda şimdilik link verilmiş olanların pdf tustav_dosyaları mevcuttur.)

Kerim Sadi, Namık Kemal: Tarihin Matérialiste telakkisine göre, İnsaniyet Kütüphanesi, Amedi Matbaası, 1932. İnsaniyet Kütüphanesi no: 1,

Karl Kautsky, Küçük Sanayiin İnhitatı, İnsaniyet Kütüphanesi Neşriyatı: 2

Kerim Sadi, Çin Cihan Ticaretine Nasıl Açıldı ?, İnsaniyet Kütüphanesi Neşriyatı: 3, Işık Matbaası, 1932. Yazan: Rosa Luxembourg

Kerim Sadi, Ahmet Haşim, İnsaniyet Kütüphanesi Neşriyatı: 4, İstanbul; Sinan Matbaası, 1933.

Kerim Sadi, Şevket Süreyya’nın Hatalarına Dair, İstanbul; İnsaniyet Kütüphanesi no: 5, Sinan Matbaası ve Kütüphanesi, 1934.

Kerim Sadi, Bir Münekkidin Hataları, İnsaniyet Kütüphanesi no: 6, İstanbul; Sinan Matbaası ve Kütüphanesi, 1934.

Kerim Sadi, Bir Şakirdin Hataları, Birinci cüz, İstanbul; Sinan Matbaası ve Kütüphanesi, 1934. İnsaniyet Kütüphanesi no: 7. “Birlik” muharrirlerinden nevheves bir şakirdin marksizme ait tek bir cümlesinde tesadüf edilen ilim hatalarının tashihine dair.

Kerim Sadi, Sefaletin Felsefesi, İstanbul; Bürhaneddin Matbaası, 1934. İnsaniyet Kütüphanesi no: 8.

Kerim Sadi, Şevket Süreyya’nın Hatalarına Dair, Cüz II, İstanbul; Bürhaneddin Matbaası, 1934. İnsaniyet Kütüphanesi no: 9.

Kerim Sadi, Bir Profesörün Hataları, İstanbul; Bürhaneddin Matbaası, 1934. İnsaniyet Kütüphanesi no: 10.

Kerim Sadi, Bir Mütercimin Hataları, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1934. İnsaniyet Kütüphanesi no: 11. Haydar Rifat B. in G. Deville’den tercüme ettiği “Sermaye” unvanlı eserin hatalarına dair. Zeyil: Makine mühendisi Salim Bey’e cevap.

ANTİ-ANTİMARKSİZM
KERİM SADİ
1.Bölüm

ANTİ-ANTİMARKSİZM
KERİM SADİ
2.Bölüm

Anti-Antimarksizm– İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Profesörlerinden Dr. Kessler’e Reddiye, İnsaniyet Kütüphanesi, no. 12, İstanbul; Burhanedin Matbaası, 1934.

Kerim Sadi, Tarihi Bir Vesika, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1934. İnsaniyet Kütüphanesi no: 13.

Kerim Sadi, Karl Marx, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 14.

Kerim Sadi, B. Hilmi Ziya Tercüme Yanlışları ve Tefekküratı Felsefiyesi, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 15.

Edebiyat-ı Cedide’nin Kahramaları ve Hüseyin Cahid’e Cevap – İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 16

Kerim Sadi, Bir Mütercimin Hataları, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 17.

Kerim Sadi, Profesörlerimiz Marks’ı Nasıl Anlıyor ?: İş Ücreti Nedir ?, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 18.

Kerim Sadi, Bir Mütercimin Hataları, 3. cüz, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 19.

Kerim Sadi, Hanri Barbüs, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 20.

Kerim Sadi, Marksizm “afyon” mudur ? Hüseyin Cahit Yalçının Hataları – “Marksist”lerimiz Marks’ı Nasıl Baltalıyor ?, İnsaniyet Kütüphanesi no: 21, İstanbul; Selâmet Basımevi, 1935.

Kerim Sadi, G. Plehanof: Tarihe Maddeci Bakış, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 22.

Kerim Sadi, Tarihi Bir Vesika, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1935. İnsaniyet Kütüphanesi no: 23.

Semiha Uzunhasan, Kadın Gücü, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1936. İnsaniyet Kütüphanesi no: 24.

LENİN
MAKSİM GORKİ

Maksim Gorki, Lenin, çev: Fuad Sabit, İstanbul; Bozkurd Matbaası, 1936. İnsaniyet Kütüphanesi no: 25.

KAPİTAL DAN HÜLASALAR
KERİM SADİ

Kerim Sadi, Karl Marx, Kapital(dan hülasalar) – Birinci fasikül, İstanbul; Bozkurt Matbaası, 1936. İnsaniyet Kütüphanesi no: 26.

Kerim Sadi, Mukaddes Ordugâh, (İstanbul Üniversitesi Profesörlerinder Dr. Kessler, İbrahim Fazıl, Newmark, Ali Fuat ve Dr. Rüstow’la Polemik, İnsaniyet Kütüphanesi no. 27.

MARX-ENGELS-LENİN ENSTİTÜSÜNE AÇIK MEKTUP
KERİM SADİ

Marx-Engels-Lenin Enstitüsüne Açık Mektup, İstanbul; Selâmet Basımevi, 1936. İnsaniyet Kütüphanesi no 28.

Karl Marx-Friedrich Engels, Manifest, çeviren: Kerim Sadi, İnsaniyet Kütüphanesi no 29

Kerim Sadi, Kapital Tercümesi Hakkında, İnsaniyet Kütüphanesi no: 30, Burhaneddin Basımevi, (İstanbul),1937.

Kerim Sadi, “Ekonomicilik” Efsanesi, İstanbul; İnsaniyet Kütüphanesi no: 31, 1938.

Faşizmin Felsefesi – İnsaniyet Kütüphanesi no: 32,

…………………………….

…………………………….

Ziya Gökalp: Tarihî Materyalizmin Muarızı, İstanbul; Çeltut Kollektif Şirketi Matbaası, 1940. İnsaniyet Kütüphanesi no: 35,

Kerim Sadi, Osmanlı İmparatorluğunun Dağılma Devri ve Tarihi Maddecilik, İstanbul; Çeltut Matbaası, 1941. İnsaniyet Kütüphanesi no: 36,

Kerim Sadi, Türk Kleopatrası – Polemikler ve Çevirmeler, İstanbul; Berksoy Basımevi, 1948. İnsaniyet Kütüphanesi no: 37,

Muhammed ve İslâmiyet, İstanbul; Berksoy Basımevi, 1948. İnsaniyet kütüphanesi, No. 38.