"Enter"a basıp içeriğe geçin

DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYONU KÜTÜPHANESİ

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF), II. Dünya Savaşı’nın ardından 1945 yılında kuruldu. Kızıl Sendikalar Enternasyonali/Profintern geleneğinden gelen sendikacılar tarafından “sınıf uzlaşmacılığı”na karşı “sınıf ve kitle sendikacılığı” anlayışını benimseyen DSF, ülkemiz sendikal hareketinde özellikle DİSK’in V. Kongresi’nin ardından bilinir ve etkili oldu.

Sendikal çalışmalara 12 Mart 1971 döneminde Fransa’da Genel Emek Konfederasyonu (CGT) içinde Türk işçilere dönük olarak başlayan, 1976 başından itibaren ülkeye dönerek DİSK Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten, 12 Eylül 1980 sonrasında ise doğrudan Prag’daki DSF merkezinde görev yapan Nejat Firuzkuhi’nin TÜSTAV’a bağışladığı arşiv ve kütüphane malzemeleri arasında DSF ile ilgili olanlarını, kendi hazırladıkları DSF Tarihi ve DSF Dünya Kongreleri’ne sunulan Faaliyet Raporları’ndan başlayarak Fransızca asıllarından taranmış olarak internet sitemizden kullanıma sunuyoruz.

PDF Dosyaları


Dünya Sendikalar Federasyonu Tarihi

1945-1960


4-15 Ekim 1957’de Leipzig’de toplanmış olan IV. Dünya Kongresi’ne sunulan


4-16 Aralık 1961’de Moskova’da toplanmış olan V. Dünya Kongresi’ne sunulan


8-22 Ekim 1965’te Varşova’da toplanmış olan VI. Dünya Kongresi’ne sunulan


17-31 Ekim 1969’da Budapeşte’de toplanmış olan VII. Dünya Kongresi’ne sunulan


15-22 Ekim 1973’te Varna’da toplanmış olan VIII. Dünya Kongresi’ne sunulan